Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
30 november 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Democratisch gehalte medezeggenschap moet omhoog. Maar hoe?

Gepubliceerd: 7 June 2022 • Leestijd: 2 minuten en 28 seconden • Nieuws

Het democratisch gehalte van de medezeggenschap op de HR moet omhoog, vinden zowel cmr als bestuur. Het cvb wil de raad bijstaan met geld en faciliteiten om deze verandering te bewerkstelligen.

Illustratie van Griekse politici die lekker buiten stemmen door Demian Janssen

Hóe dat democratische gehalte omhoog moet worden gekrikt werd afgelopen week in de cmr-vergadering nog niet duidelijk maar het college van bestuur (cvb) vroeg de raad nadrukkelijk om het gesprek erover te beginnen zodat er komend najaar afspraken over kunnen worden gemaakt.

Geen ‘kleine pleisters plakken’

‘Kijk daarbij ook buiten de hekken van de hogeschool’, adviseerde bestuurslid Zakia Guernina over medezeggenschapsstructuren bij andere (onderwijs)organisaties. ‘En doe dat eventueel met ingehuurde adviseurs.’ Het college maakt duidelijk niet weg te lopen voor grote veranderingen ‘in plaats van kleine pleisters plakken’.

Met het democratisch gehalte verwijst het cvb naar de moeite om niet alleen de cmr maar ook bijvoorbeeld decentrale medezeggenschap en opleidingscommissies gevuld te krijgen, en naar de lage opkomstcijfers bij verkiezingen. Afgelopen najaar nam nog geen drie procent van de studenten de moeite zijn stem uit te brengen voor de centrale medezeggenschapsraad.

‘Vertegenwoordigen wij nog wel de achterban?’, vroeg cmr-lid Kai Glerum zich tijdens de vergadering hardop af. Collegevoorzitter Ron Bormans meende van wel. ‘Jullie vertegenwoordigen jullie achterban per definitie. Het is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (dus bijvoorbeeld ook van de niet-stemmers, red.) om vertegenwoordigd te zijn.’

‘Toekomstbestendige medezeggenschap’

De cmr heeft al bijna drie jaar het onderwerp ‘toekomstbestendige medezeggenschap’ op de agenda staan. Een hoger democratische gehalte is daarbij een belangrijk doel.

Ook vraagt de cmr zich af hoe er voor meer continuïteit – in personen en daarmee in kennis over de onderwerpen die voorbijkomen – kan worden gezorgd. Glerum: ‘Onze cmr wisselt nu elke twee jaar zo’n beetje volledig van samenstelling. Hoe bouw je dan voort op wat al is gedaan?’

Van kalenderjaar naar schooljaar

De cmr stelt zelf voor om de zittingsperiode van de leden te verschuiven. De leden zouden niet voor een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maar voor een schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus) moeten worden aangesteld. ‘Door het bekendmaken van de uitslag voor 1 juni ontstaat, ondanks de zomervakantie, voldoende ruimte voor een gedegen overdracht’, stelt de raad in haar bespreekdocument.

Om de continuïteit te verhogen wil de cmr verder de zittingstermijn van medewerkers in de raden verlengen van twee naar drie jaar. De raad wil ook dat die zittingstermijn niet voor alle medewerkers tegelijk afloopt, zodat elk jaar slechts een deel van de raad wordt vervangen.  Het verlengen van de zittingstermijn voor studentleden vindt de cmr op dit moment niet wenselijk.

In het bespreekdocument brengt de cmr ook de optie van gescheiden raden naar voren: het vormen een aparte studentenraad én een aparte raad voor medewerkers. De cmr wil hier ‘serieus onderzoek’ naar laten doen.

Beter faciliteren van decentrale raden

Er is de afgelopen jaren gewerkt aan het beter faciliteren van de cmr, imr’en en oc’s maar daarbij zijn nog wel kanttekeningen te plaatsen, vindt de cmr.

Zo is de aanstelling van 0,2 fte voor een ambtelijk secretaris van een grote instituutsraad vaak ‘onvoldoende’, ziet de cmr. De raad pleit ook voor ‘nakoming van de actieve informatieverplichting naar de raden’ door cvb, directeuren en onderwijsmanagers.

Omdat de ‘interesse in de medezeggenschap aangewakkerd moet worden’ pleit de cmr voor goede communicatie en voorlichting over wat het inhoudt om lid te zijn van een van de raden. De handleiding voor medezeggenschapsraadleden moet daarom worden verbeterd qua leesbaarheid en aantrekkelijkheid. De cmr denkt verder aan door de HR georganiseerde informatiesessies waarbij huidige leden uitleg geven en aan ‘heldere communicatiekanalen’.

Tekst: Jos van Nierop

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

One Response to Democratisch gehalte medezeggenschap moet omhoog. Maar hoe?

 1. Ik meen dat de medezeggenschap er niet zo goed voor staat en “continuïteit – in personen ” is maar klein deel van de opgave sis. Persoonlijk vind ik de CMR vrij onzichtbaar en zoals bij een ijsberg zie je als niet-lid of bestuurder maar klein deel van de activiteiten Wat zou ik overwegen, (zeg ik als oud CMR lid). ?
  – Partijenstelsel/Binding op inhoud, inbreng van vakbonden, je stemt op een lijst en minder op een persoon.
  = een meerjaren agenda met doelstellingen, vroegtijdig participeren, werkafspraken tussen medezeggenschap en zeggenschap
  – Getrapte overdracht nieuwe leden
  – Verhogen interacties van CMR met studenten en medewerkers mbt adviesrecht en instemmingsrecht,
  – geef achterban ze actieve rol. en gebruik ze meer/beter voor inhoudelijke voeding
  – Maximaal inzetten intelligentie, kennis en ervaring bij studenten en werknemers
  – veel betere informatievoorziening interactie met achterban, stap af van HINT en maak een goed platform.
  – Afstappen van gedeelde Raad, agenda’s van medewerkers en student is verschillend

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top