Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
2 oktober 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Meer studiepunten door COM-experiment

Gepubliceerd: 25 January 2016 • Leestijd: 2 minuten en 18 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Eerstejaars die dit studiejaar zijn gestart met een van de nieuwe communities van onderwijsinstituut COM hebben in de eerste tien weken beduidend meer studiepunten gehaald dan hun voorgangers een jaar eerder.

Studenten van de vier communities hebben gemiddeld 88 procent van hun punten gehaald (een cijfer van 5,5 of hoger), terwijl dat percentage een jaar geleden nog op 62 procent lag. Bij small business steeg het percentage zelfs van 47 naar 93 procent. Dat blijkt uit de zgn. tienwekenrapportage.

Evaluatiemomenten
Toen het collegebestuur en het instituut voor commercieel management vorig voorjaar besloten tot een forse verandering van de propedeuses van de opleidingen, drong de cmr (centrale medezeggenschapsraad) onder andere sterk aan op verschillende evaluatiemomenten. De tienwekenrapportage is het eerste moment.

Over die rapportage was de cmr vanmiddag niet onverdeeld gelukkig. De raad vindt onder andere dat COM bij het meten van de studenttevredenheid verkeerde indicatoren heeft gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of studenten hun opleiding bij anderen zouden aanbevelen en of delen van de opleiding nuttig zijn voor de beroepsvoorbereiding.

Waar is de NSE?
‘Het is te summier’, stelt studentlid Brian van der Sluijs. ‘Waarom wordt de NSE (Nationale Studentenenquête) er niet bij betrokken?’ Weliswaar hebben de eerstejaars in de eerste tien weken nog geen NSE ingevuld, maar het had wel mooi in de nulmeting gekund zodat er op een later moment wel goed vergeleken kan worden, vindt hij.

Het stoort Van der Sluijs ook dat er in de rapportage geen onderscheid is gemaakt in bijvoorbeeld autochtonen en allochtonen en mbo’ers en havisten. Dit juist omdat het studiesucces van mbo’ers en niet-westerse allochtonen tot nu toe laag is. Van der Sluijs: ‘Dat hadden we met moeite in de nulmeting gekregen, maar nu ontbreekt het weer! We hebben het gevoel dat we in de maling worden genomen.’

‘Hart voor de zaak’
Die bewoordingen schoten collegevoorzitter Ron Bormans in het verkeerde keelgat. ‘Let wel op je woorden, het lijkt iets te zeggen over de intentie van de mensen bij COM, terwijl zij hart hebben voor de zaak’, betoogde Bormans die wel het initiatief nam om op korte termijn om de tafel te gaan zitten met een delegatie van de cmr én met enkele personen die verstand hebben van het meten van studenttevredenheid. Bormans: ‘Dat is dan een technisch vraagstuk: wat zijn de beste indicatoren.’

De collegevoorzitter wilde graag benadrukken dat uit de tienwekenrapportage duidelijk wordt dat het met het COM-experiment ‘nog een beetje begint te lukken ook’. Bormans: ‘Tot voor kort vlogen mensen er massaal uit, dat lijkt nu niet het geval.’

Voorzichtige conclusie
Dat concludeert ook het management van COM in haar tienwekenrapportage. ‘We kunnen een eerste voorzichtige conclusie trekken dat het focussen op de eerste kans zijn vruchten afwerpt’, stelt het rapport over de onderwijsvernieuwing waarbij het aantal herkansingen minimaal is.

Er zijn daarnaast meer onderdelen van het COM-experiment die invloed kunnen hebben op het hogere percentage aantal gehaalde punten. Zo zijn er bij COM meer docenten en hoeven de studenten zich in een periode van vijf weken maar te concentreren op twee vakken en dus ook maar twee toetsen. In het studiejaar 2014/15 moesten na tien weken soms wel zeven toetsen gemaakt worden.

COM voerde de tienwekenrapportage zelf uit, maar ook het Risbo (onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam) doet onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen. Het Risbo is positief maar voorzichtig over het verwachte studiesucces bij COM. ‘Het lijkt er vooralsnog op dat het percentage studenten dat succesvol zal zijn in het eerste studiejaar hoger komt te liggen dan voorheen na één en twee jaar studeren het geval was.’

Jos van Nierop

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

3 Responses to Meer studiepunten door COM-experiment

 1. Ron Bormans “channelt” mijn ongeloof (en als ik in ons team rondvraag “ons”) goed als de opmerking in het verkeerde keelgat schiet.

  Het zal wel weer een bestuurlijk gesprek zijn waarin wij geen gesprekspartner zijn (raar genoeg komt onze bestuursvoorzitter wel deelnemen aan een gesprek met ons (bij ons al 2x, met studenten en docenten). Dat is ook scherp gesprek. Maar, dat is wel een gesprek, niet een bericht in de profielen).

  denk eens na hoe dit stuk er voor een docent eruit ziet…(misschien is dat al gedaan, maar dan schrik ik nog meer).

  Beste sgmr, Ik kan me (“ons”) niet verdedigen tegen dit mediageweld. Ik mag blijkbaar ook niet meedoen, dus dat zal wel kloppen. Ik heb ook steeds meer moeite mee. Temeer het nu ook lijkt alsof je, en plein publique, zegt dat we moedwillig de uitval van allochtone MBO’ers willen verduisteren. Denk je echt dat docenten daar elke ochtend voor in de spiegel kijken? Dat vind ik zo kwetsend, dat ik een beetje begin af te haken.

  Dat wil ik niet. Want ik ben wel verantwoordelijk voor de dingen waar jullie, van rechtswege maar in mijn ogen (vanwege dit soort signalen) steeds minder terecht, wat van vinden… Dat gaat niet werken.

 2. Hallo Ernst,
  We hebben dit artikel geschreven n.a.v. een vergadering van de medezeggenschapsraad, maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de ervaringen van jullie docenten. Een van ons komt vandaag of morgen jullie kant op.
  Groeten,
  Dorine

 3. Wow, bijzonder om te zien dat dit in nota bene een kennisinstituut via een intern opinieblaadje gespeeld moet worden. Erg zwam.

  Goed te lezen dat er eindelijk wat vernieuwing in, ieder geval een deel, van het onderwijs zit.

  Dit artikel laat ook meteen zien waar het mis gaat: de ambtelijke (achterlijke) bestuurslaag boven de docenten.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top