Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
11 april 2021

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

HR onderzoekt compensatie ontevreden studenten lerarenopleiding maatschappijleer

Gepubliceerd: 8 April 2021 • Leestijd: 6 minuten en 49 seconden • Nieuws

De Hogeschool Rotterdam heeft alle studenten maatschappijleer excuses aangeboden voor de situatie waarin de opleiding verkeert. Studenten klaagden over gebrek aan onderwijs en communicatie. Ontevreden studenten vinden de excuses onvoldoende en eisen een jaar collegegeld terug. 

De excuses van bestuursvoorzitter Ron Bormans en directeur van het Instituut voor Lerarenopleidingen Els de Bock komen na een langdurige strijd van ontevreden studenten. Midden januari verschenen er verschillende Instagram-accounts waarop studenten maatschappijleer een noodkreet uitten omdat ze zelden of geen onderwijs kregen, het oude docententeam was verdwenen, mails van studenten onbeantwoord bleven en er amper communicatie was vanuit de opleiding. Berichten van dezelfde strekking werden ook gedeeld op andere social media.

De organisatorische problemen binnen de opleiding zijn volgens hen zo groot dat ze moeite hadden met het volgen van vakken, met het doen van herkansingen en met afstuderen

Profielen sprak via Teams met verschillende studenten uit verschillende leerjaren die klachten hadden over de opleiding. De organisatorische problemen binnen de opleiding zijn volgens hen zo groot dat ze moeite hadden met het volgen van vakken, met het doen van herkansingen en met afstuderen.

Studenten wanhopig

De studenten beschreven aan het begin van dit jaar hun eigen situatie en die van hun klasgenoten: ‘Dat studenten hun opleiding niet kunnen afmaken, zorgt voor grote problemen. Van een student weten we dat zijn werkgever z’n contract niet wil verlengen als hij z’n diploma niet haalt. Hij zei: als het niet snel beter wordt, doe ik mezelf wat aan. Studenten krijgen last van depressies, sommigen willen zichzelf wat aandoen. Alle klachten, alle brieven, alle gesprekken: er wordt niets mee gedaan. Het is een schande.’

De problemen waar de studenten tegenaan liepen zijn vrijwel allemaal terug te voeren op een groot aantal personele wisselingen binnen de opleiding en de naweeën van de invoering van een nieuw curriculum. Omdat de vakken uit het oude curriculum niet meer worden aangeboden, moest er voor ouderejaars een conversietabel gemaakt worden waarin stond welk nieuwe vak het oude, nog openstaande, vak zou vervangen. Die tabel is onlangs (zeven maanden na de start van het collegejaar) opgeleverd. Er werden al eerder individuele studieplannen gemaakt, maar die waren niet naar tevredenheid van de studenten.

De problemen waar de studenten tegenaan liepen zijn vrijwel allemaal terug te voeren op een groot aantal personele wisselingen binnen de opleiding en de naweeën van de invoering van een nieuw curriculum

Verschillende groepen ontevreden studenten schreven brieven aan hun onderwijsmanager en directeur en voerden gesprekken, maar de oplossingen die werden aangedragen ervoeren niet alle studenten als voldoende. Drie studenten die buiten hun schuld vertraging opliepen, kregen financiële compensatie. De problemen waren daarmee niet opgelost.

Excuses per brief

De opleiding en de directeur van het instituut zijn al vanaf begin november 2020 met studenten in gesprek om tot een oplossing te komen. Begin maart gingen de studenten met directeur De Bock én bestuurder Bormans om tafel. Na het eerste gesprek volgde een tweede gesprek en na het tweede gesprek volgde een verbeterplan en een brief met excuses voor alle studenten van de lerarenopleiding maatschappijleer.

In de brief schrijven Bormans en De Bock: ‘Vanaf het einde van vorig schooljaar en in sterkere mate vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn er vraagstukken bij de opleiding maatschappijleer. Er waren wisselingen in het docententeam waardoor studenten de bekende gezichten van hun docenten misten. Daarnaast waren er klachten over de communicatie vanuit de opleiding naar de studenten. Dit spijt ons zeer en we bieden onze verontschuldigingen aan, aan de studenten die hier last van hebben gehad.’

Personele wisselingen

Het klopt dat er afgelopen jaar veel personele wisselingen waren. In 2020 bestond het docententeam van de opleiding maatschappijleer uit tien personen, maar veruit de meeste van die vakdocenten zaten thuis. Ervaren docenten werden vervangen door nieuwkomers die amper ingewerkt of voorgesteld werden. Studenten vertellen over deze periode: ‘Er vielen eindeloos veel lessen uit en er werd ook niet meer op mails gereageerd. We wisten niet goed waar we aan toe waren.’

‘Er vielen eindeloos veel lessen uit en er werd ook niet meer op mails gereageerd. We wisten niet goed waar we aan toe waren.’

Studenten kregen ook een ‘onveilig gevoel’ bij de opleiding: ‘Al die docenten die op mysterieuze wijze verdwijnen. Dan krijg je ineens een out of office waar niets aan informatie in staat. En dan? Wie neemt het over? Er zou toch ergens een overzicht moeten zijn van wie er werken en wat hun verantwoordelijkheden zijn, nu zoeken we het zelf uit met behulp van LinkedIn en HINT. Ze zouden zich op z’n minst even voor kunnen stellen, dat lijkt me wel zo netjes’, stellen ze.

In de brief staat over de vele personele wisselingen: ‘De communicatie over het vertrek van docenten is summier geweest, maar dat is in dit geval onvermijdelijk. Het is om privacy-redenen niet mogelijk om aan te geven waarom een bepaalde docent geen onderdeel meer uitmaakt van het team of de Hogeschool Rotterdam heeft verlaten. In dit soort omstandigheden is het nooit mogelijk volledig en met de passende nuances openheid van zaken te geven. We begrijpen dat de samenloop van het vertrek van meerdere docenten jullie heeft geraakt.’

Onafhankelijk onderzoek naar docententeam

Wat de brief niet vertelt (maar wat meerdere bronnen aan Profielen hebben bevestigd) is dat er na alle personele wisselingen op verzoek van het docententeam een onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de situatie binnen het team. De resultaten van het onderzoek werden in december 2020 gepresenteerd. Het onderzoeksbureau concludeert dat de sfeer onwerkbaar is geworden, maar doet geen onderzoek naar de oorsprong van de verstoorde werksituatie.

De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding voor de Hogeschool Rotterdam om naar eigen zeggen ‘passende maatregelen’ te treffen. Coördinator Marcel Mooijman die al dertig jaar bij de opleiding betrokken is, moet vertrekken. Op social media wordt hij door studenten op handen gedragen, ze gebruiken in hun noodkreten de hashtag ‘#MetMooijManWasAllesMooiMan’. Mooijman komt niet meer terug naar de opleiding, hij heeft een andere baan binnen de HR.

Voorgenomen verbeteringen

Andere docenten die door omstandigheden, afwezig waren, komen wel terug. Nina Adriaanse, door studenten geroemd als ‘de moeder van de opleiding’, is sinds januari begeleider van de studenten die al langer dan vijf jaar bij de opleiding studeren en ook een andere oudgediende keert terug.

De hogeschool heeft de Onderwijsinspectie op de hoogte gebracht van de ongeregeldheden bij de opleiding maatschappijleer en een uitgebreid verbeteringsplan gemaakt

De hogeschool heeft de Onderwijsinspectie op de hoogte gebracht van de ongeregeldheden bij de opleiding maatschappijleer en een uitgebreid verbeteringsplan gemaakt. In de brief aan de studenten staat dat er naast de nieuw aangestelde onderwijsmanager en extra docenten ook ongeveer tien peercoaches (net of bijna afgestudeerde studenten maatschappijleer) worden aangesteld om studenten die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen.

Daarnaast zijn er organisatorische afspraken gemaakt die de communicatie met de studenten moet verbeteren. Er komt per opleidingsjaar een docent als aanspreekpunt. Ieder leerjaar heeft wekelijks een moment waarop studenten en docenten de weekactiviteiten bespreken en daarnaast wordt er een studentenraad opgericht die meedenkt met de opleiding.

Studenten eisen een jaar collegegeld terug

De studenten die in gesprek gingen met Bormans en De Bock zijn niet tevreden met de voorgestelde oplossingen en veranderingen. In een uitgebreide brief – die ze naar eigen zeggen namens zeventig procent van de maatschappijleerstudenten schrijven – aan Bormans en De Bock schrijven ze dat de voorgenomen verbeteringen naar hun mening te vaag zijn en niet afdoende.

Ze eisen dat het collegegeld van dit jaar volledig gerestitueerd wordt omdat het volgens hen nog zeker tot de zomervakantie duurt voordat de nieuwe docenten zijn ingewerkt. En ze verwachten niet dat de organisatorische chaos voor die tijd is opgelost.

De Bock en Bormans hebben de studenten toegezegd te onderzoeken of een bredere compensatie aan de orde is.

De Bock en Bormans hebben de studenten toegezegd te onderzoeken of een bredere compensatie aan de orde is. Leden van de instituutsmedezeggenschapsraad denken hierover mee. De studenten die dit betreft, worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Overigens zijn niet alle studenten ontevreden met het aangekondigde verbeterplan. Een vierdejaars-student laat Profielen weten: ‘We hebben de eerste slc-bijeenkomst achter de rug en ik heb ook weer college. De lessen zijn misschien niet allemaal even goed, maar er staat wel weer wat op het rooster.’

Eerherstel oude docententeam

De weigering van de hogeschool om openheid te geven over het vertrek van het ‘oude’ docententeam, wekt wrevel bij de studenten omdat de hogeschool nu ‘weg lijkt te komen’ met het bewust ontmantelen van een goed functionerend docententeam.

‘Door niet te erkennen dat het de personele ingrepen zijn geweest die hebben geleid tot de puinhoop waar wij nu in zitten, gaat u voorbij aan alle emoties, feiten en waarheden.’

De studenten eisen in hun brief een vorm van rehabilitatie van het oude docententeam: ‘Het oude docententeam functioneerde goed en had hart voor de studenten.’ En: ‘Door niet te erkennen dat het de personele ingrepen zijn geweest die hebben geleid tot de puinhoop waar wij nu in zitten, gaat u voorbij aan alle emoties, feiten en waarheden.’ De studenten sluiten de brief af met: ‘Wij hopen dat er rechtvaardigheid komt voor studenten en voor het oude team, want zij verdienen dit niet.’

Ook een docent van het oude team laat namens een groep collega’s weten dat ze teleurgesteld zijn dat ‘erkenning, eerherstel en zelfs rehabilitatie’ van het oude team is uitgebleven. Ze herkennen het verloop van de gebeurtenissen maar ten dele, maar zijn bang daar inhoudelijk op in te gaan. Overigens benadrukken ze dat ze niets ten nadele van het huidige team willen zeggen en dat ze hopen dat de opleiding zich weer positief ontwikkelt.

Reactie directeur Lerarenopleiding Maatschappijleer Els de Bock na lezen artikel: ‘De passage van de student die depressief is, raakt me. We hebben in al onze gesprekken geen signalen gekregen die zo heftig waren. Het mag en kan nooit de bedoeling zijn dat bepaalde problematiek bij welke opleiding dan ook, dit effect heeft op een student. Er ligt momenteel een helder verbeterplan voor maatschappijleer, waar het docententeam al voortvarend mee aan de slag is. Het zorgt ervoor dat de studenten weer het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, dat studenten ook goed begeleid worden, zodat iedere student de mogelijkheid heeft om de opleiding te vervolgen en ook af te ronden.’

Tekst: Tosca Sel
Illustratie: Demian Janssen

Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een wekelijkse update.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

8 Responses to HR onderzoekt compensatie ontevreden studenten lerarenopleiding maatschappijleer

 1. Uit de reactie van de directeur lerarenopleiding maatschappijleer: Mevrouw de Bock heeft geen signalen gekregen van studenten in gesprekken over dat zij in een depressie zijn geraakt?! Ik heb in het gesprek, waar de heer Bormans en mevrouw de Bock bij waren, bijna jankend mijn verhaal gedaan over mijn depressie en hoe de opleiding hier voor gezorgd heeft dat de klachten alleen maar toenamen. Alle andere studenten gaven aan dat dit ook hun verhaal was en zelfs depressieve klachten hebben gekregen door de situatie. Dit laat weer eens zijn hoe goed er geluisterd wordt en dat men er voor studenten is. Dit voelt als een laatste messteek in m’n rug. Echt ongelooflijk dit.

 2. Als ik dit soort berichten lees, dan doet me dat oprecht verdriet en het frustreert. Een onmacht komt bovendrijven. Er staat:

  Omdat de vakken uit het oude curriculum niet meer worden aangeboden, moest er voor ouderejaars een conversietabel gemaakt worden waarin stond welk nieuwe vak het oude, nog openstaande, vak zou vervangen.

  Bij elke curriculumontwikkeling is dit een verplicht onderdeel. Een curriculum kan en mag niet van start zonder conversietabellen. Hoe kan een directeur hier goedkeuring op geven? Hoe heeft de Opleidingscommissie hierin geacteerd? Ingestemd zonder te kijken? De basis is niet op orde en dat kan en mag niet gebeuren.

  Als de conversietabellen onlangs (zeven maanden na de start van het collegejaar) zijn opgeleverd, dan is het programma 7 maanden lang niet studeerbaar geweest. Dus Hogeschool Rotterdam zet studenten 7 maanden in de wacht. Na die 7 maanden mag je als student weer ergens aan beginnen en dan heerst er nog de organisatorische chaos. Als je als student onder het oude curriculum valt, dan is het terugvragen van het collegegeld geen gek idee. Eerlijk gezegd denk ik zelfs dat je een goede kans maakt. En dan nog de gevolgschade voor de studenten, zoals hierboven beschreven door Jeffrey…. Dat is niet alleen financiële pijn en tijd die hier verloren is gegaan.

  Dank Profielen van het delen van dit bericht, zelfs als dit negatief is voor Hogeschool Rotterdam. Hier moeten we als school van leren. En ons vooral de vraag stellen: Is IVL het enige instituut waarbij conversietabellen pas na het invoeren van het curriculum worden gemaakt? En zo nee, hoe gaan we dit als Hogeschool dan voorkomen dat dit nog eens gebeurd? Gaat er iets veranderen? Hoe breed is dat verbeterplan? Ik hoop echt dat hiervan geleerd word. Ik denk eerlijk gezegd dat er eerst nog een paar lijken uit de kast moeten vallen. Er zijn er genoeg, dus dit is echt een kwestie van tijd.

  Jeffrey, succes met je studie. Kijk hoe je het papiertje kan halen en je andere levensdoelen kunt bereiken. Het is “maar” 4 jaar van je leven dat je in de HBO schoolbanken zit.

 3. Het grootste probleem van de HR is dat de directie onzichtbaar is…
  Naar studenten wordt niet geluisterd want de docenten weten zelf wel wat de beste manier is. Ik heb aan een docent gevraagd waarom hij geen vragen beantwoord en ik kreeg letterlijk het antwoord: “op vragen waarvan je het antwoord weet ga ik niet antwoorden”. Dat interpreteer ik als: “het is een domme vraag” wellicht horen zulke docenten niet thuis op onze school…

  De directie moet serieus gaan nadenken hoe ze zichtbaar gaan worden voor de studenten zodat ze weten wat er speelt op de opleidingen, en kunnen ze van bovenaf gericht sturen op cursussen of dergelijke voor de docenten bv over het bouwen van een fatsoenlijk curriculum of het luisteren naar je studenten?

  Ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken van de hoogte van collegegeld. Studenten worden dit jaar niet gecompenseerd, studenten van vorig jaar zijn niet gecompenseerd. Slechts volgend jaar is het collegegeld gehalveerd en voor de 1e jaars zelfs een kwart collegegeld… wat voor de 4e jaars die dit jaar afstuderen (mits ze geen vertraging krijgen omdat docenten niet reageren op mails etc) deze studenten vallen tussen wal en schip, hebben 1,5 jaar bagger onderwijs gekregen maar 0,0 compensatie en de 1e jaars die hopelijk geen last meer hebben van het Corona virus krijgen 75% studiegeld verlaging….

  Ik word er moedeloos van… en ik ben oprecht blij dat ik de HR aan het einde van het jaar mag verlaten en ik zal ze niet aanbevelen bij toekomstige studenten

 4. @moedeloos. Ik denk dat je de rol van directeur en onderwijsmanager door elkaar haalt.

 5. Ik ben een student die liever niet op de voorgrond staat, omdat ik bang ben dat dit gevolgen met zich mee brengt. Als huidige student kan ik beamen dat de opleiding niet meer is wat het was. 2 jaar geleden ontstond er een plotselinge verandering, waarbij niet langer Marcell aan het hoofd stond als coördinator. Dit was in eerste instantie verassend genoeg, omdat hij gezien wordt als de docent die alles weet zowel het oude en het nieuwe curriculum. Als coördinator wist hij ons studenten jaren lang zodanig op te leiden tot professionals en daar ontbrak niets aan. Marcell is altijd een docent geweest die opzoek ging naar verbondenheid, inclusiviteit en passend onderwijs voor iedereen. Hij wordt door zijn maatschappelijke betrokkenheid zeer gewaardeerd, maar ook de inhoud van de cursussen waren altijd kwalitatief van aard. Met deze plotselinge verandering merkte studenten al op dat de opleiding aan het veranderen was. Het oude team was net zo onmisbaar. Zij hebben zich hard ingezet om ons te helpen aan onze docentschap en vanuit hun kennis en kunde hebben zij ons zoveel meegegeven. Daarbij wil ik als student wel benadrukken dat het huidige team, niet tekort gedaan wordt. Alleen zal dezelfde niveau, waar de opleiding om bekend stond er nooit meer zijn.

  De directrice lijkt in haar reactie aan te geven dat zij: ‘De passage van de student die depressief is, haar raakt. We hebben in al onze gesprekken geen signalen gekregen die zo heftig waren”. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten lezen dat een directrice, hoofd van de opleiding, ontkent dat er tijdens gesprekken in bijzijn van haar, Bormans en medestudenten wel degelijk door studenten is aangegeven hoe ernstig de situatie is en welke invloeden dit heeft op zowel mentale, fysieke en emotionele gesteldheid. Ik citeer: ” er zijn studenten uit het 1ste en 2de jaar die inmiddels gestopt zijn, omdat zij de de opleiding niet meer uitdagend vinden, kwaliteit is verdwenen en er is geen sprake van inclusiviteit” daarop aansluitend gaven 3de en hogerejaar studenten aan: “studenten zijn in behandeling bij psycholoog, nemen slaappillen in en stress ontremende medicatie”‘, waarop een ander student in tranen aangeeft: het oude team onder leiding van Marcell kan de opleiding redden. hoe kan het zo zijn dat hier geen gehoor aan gegeven wordt. Hiermee wil ik aanduiden dat Els de Bock wel degelijk weet hoe ernstig de situatie is. Het is beschamend om te zien dat een directrice nu weer doet alsof zij niet weet hoe ernstig het is.

  Studenten geven massaal aan dat zij tevreden zijn over de opleiding, toen Marcell in de running was. Het ontbrak ons nergens aan en als er mogelijk sprake zou zijn van onregelmatigheden dat was er altijd ruimte om in gesprek te gaan met elkaar. Na zijn vertrek zijn cursussen maanden lang stil komen te liggen, vakken zijn komen te vervalen, toets momenten worden random verschoven en leerdoelen worden niet geoperationaliseerd, opdrachten worden niet nagekeken en deadlines worden hierdoor niet gehaald.
  Onder toeziend oog van de nieuwe coördinator, na Marcels vertrek liet de directrice dit blijkbaar allemaal gebeuren. Hoezo kan dat? waarom heeft de directrice niet al het nodige gedaan om de schaden te perken? Wat is de rol van Ron Bormans als hij zelf niet kan inzien dat de opleiding in ander half jaar tijd drastisch is veranderd met alle gevolgen van dien.

  Een hechte team is volledig ontmanteld en vervangen. Waar is het goed voor geweest, er zullen vast antwoorden komen als een onafhankelijke bureau, zoals Profielen omschrijft. Maar dat onafhankelijke bureau lijkt niet zo onafhankelijk te zijn en lijkt haaks tegenover te staan met de positieve resultaten zoals landelijke enquête onder studenten & exit gesprekken met afgestuurde studenten? Wat lijkt de directrice te verbergen en vanuit welk beweegredenen heeft zij het team ontmanteld? De directrice is 3 jaar geleden gestationeerd, maar vond het blijkbaar nodig om een team dat al langer als 30 jaar samenwerkt te ontmantelen. Het roept niet alleen vraagtekens op, maar het bewijst dat er in het keukentje van de Hogeschool Rotterdam, bij de lerarenopleiding Maatschappijleer flink wat misgaat en niemand vanuit de directie of het bestuur heeft tijdig ingegrepen. Studenten hebben via de formele weg zelf om hulp gevraagd en noch is hier geen gehoor aan gegeven. Spreken over een compensatie? men spreekt over het volledig terug betalen van het collegegeld, studenten hebben zoveel te voortduren gehad en kunnen fluiten naar nominaal afstuderen en dat komt allemaal door het ontmantelen van een team, die studenten altijd goed op weg wist te helpen bij hun opleiding.

  De Hogeschool Rotterdam zou zich moeten schamen, niet alleen de wijze waarop zij hun eigen team hebben behandeld na al hun trouwe dienstjaren, maar (in)direct ook studenten. Bedankt!

 6. @Joeri Tilman niets aan toe te voegen. Het is een regelrechte zooi en de directie is hier verantwoordelijk voor. Ook het bestuur moet zich zelf afvragen, was het het waard geweest het team te ontmantelen en nu 100de gedupeerde studenten te hebben.

 7. Als het proces volledig afhangt van 1 persoon, dan is daar ook iets mis gegaan. Bedankt voor het historische perspectief.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top