Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
28 november 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

‘Start-ups van alle opleidingen in Incubator Academy’

Gepubliceerd: 21 June 2018 • Leestijd: 3 minuten en 51 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

In Incubator Academy van de HR werken enkele studenten van de instituten RBS en COM sinds een paar jaar in een businessomgeving aan start-ups. Arjen van Klink van de werkplaats nieuwe bedrijvigheid vindt het een mooi concept. Zo mooi, dat hij pleit voor een veel grotere ‘incubator’.

Illustratie waarop personen in de rij staan om in een soort ruimtecapsule te stappen.

De Incubator Academy is voor een deel gevestigd in het Groothandelsgebouw. Daar krijgen de ondernemende ouderejaars begeleiding van docenten en de mogelijkheid om met andere ondernemers te netwerken. Het concept zou open moeten staan voor veel meer studenten van alle opleidingen, stelt Van Klink, op de HR ook lector Next Strategy.

Belang bij ondernemende vaardigheden

Van Klink vindt het sowieso belangrijk dat alle – of in elk geval veel – studenten van de HR ondernemende vaardigheden aanleren. ‘Natuurlijk wordt niet iedereen ondernemer, maar het gros heeft belang bij die vaardigheden omdat de wereld verandert en iedereen de baas wordt van z’n eigen arbeid.’

Ondernemerschap is het thema van de werkplaats nieuwe bedrijvigheid waar Van Klink leiding aan geeft. In de in totaal acht werkplaatsen van de HR werken docenten, onderzoekers en ondersteuners per thema aan veranderingen die het onderwijs ten goede moeten komen.

Bij ‘nieuwe bedrijvigheid’ wil Van Klink aansluiten bij de Roadmap Next Economy. Dat is de economische ontwikkelvisie voor de regio Rotterdam-Den Haag. In de economie van de toekomst zijn, stelt de ‘Roadmap’, vijf thema’s erg belangrijk: de snelle ontwikkeling van de internettechnologie, de overgang naar schone energie, de opkomst van de circulaire economie, een inclusieve samenleving en meer ondernemerschap. Van Klink: ‘De realisatie van de Roadmap is geen zaak van alleen ambtenaren en ondernemers, juist ook studenten kunnen een rol spelen. Er wordt dan ook veel verwacht van onze hogeschool.’

‘Wat zijn de behoeften van de ander?’

Bij de ondernemende vaardigheden gaat het, legt Van Klink uit, ‘om het denken in termen van behoeften en waarden: Wat zijn de behoeften van de ander? Wat verkoop je precies? Hoe werk je samen? Welke economische concepten zijn belangrijk?’

Aan ondernemerschap wordt op de HR al veel aandacht besteed, maar dat gebeurt in de ogen van de lector ‘nog erg versnipperd’. Van Klink: ‘Ook gebeurt het op sommige plaatsen echt nog niet. De werkplaats wil kennis en ervaring bij elkaar brengen, zodat we met elkaar naar één basis kunnen komen waar allerlei opleidingen van kunnen profiteren.’

Studenten die de wereld willen verbeteren

Er zijn veel studenten die ondernemer zijn en bijvoorbeeld een webshop runnen, maar Van Klink is vooral op zoek naar studenten die vernieuwend bezig kunnen en willen zijn. ‘Die willen inspelen op de eerder genoemde economie van de toekomst en de wereld willen verbeteren.’ Het aantal studenten dat nu op een innovatieve manier, en gefaciliteerd door de HR, bezig is met ondernemen is niet zo hoog, blijkt uit een inventarisatie. ‘Dat zijn er maar veertig’, vertelt Van Klink over de studenten die vooral in de ‘incubator’ zitten. ‘Dat moet en kan beter.’

Hoe de Incubator Academy kan worden uitgebreid, weet hij nog niet. Nog onbekend is ook of en zo ja hoe die in de curricula kan gaan passen. Bij RBS is het verbonden aan het afstuderen, bij COM maakt het ook op andere manieren deel uit van de curricula van de opleidingen Ad ondernemen en small business & retail management. Van Klink: ‘Het zou ook een vrijwillige, extracurriculaire activiteit kunnen worden; het voordeel zou dan zijn dat je dan geen afspraken hoeft te maken met het onderwijs.’ De incubator als keuzevak of minor kan ook een optie zijn.

Werken in multidisciplinaire teams

Van Klink: ‘We gaan erover nadenken en er met zo veel mogelijk mensen binnen en buiten de HR over in gesprek. Ideeën zijn welkom. Voor ons is in elk geval duidelijk dat het zaak is te werken in multidisciplinaire teams; contact en samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen wordt in elk geval een kritische succesfactor.’

Hoeveel studenten zouden er interesse hebben in het onderwerp ondernemerschap? En hoeveel willen er buiten hun verplichte uren iets over leren? Van Klink vindt dat lastig te bepalen. ‘Het is zeker geen “efficiënte leerroute”, het vraagt wat extra’s van jezelf en dat is ook de kern van ondernemerschap. We hebben een taak om onze studenten zichzelf te laten ontdekken en overtreffen. Ondernemerschap moet zeker niet iets van de happy few zijn, het is misschien juist een effectieve leerroute voor degenen die moeite hebben met het traditionele onderwijs.’

Vervolgvragen voor de volgende groep studenten

Om de ondernemende houding in het onderwijs te brengen, zijn er overigens meer middelen dan alleen de Incubator Academy. Zo is er de minor-plus Silicon Venturing Rotterdam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en wordt er bijvoorbeeld nauw samengewerkt met Verstegen Specerijen. Van Klink, over dat laatste: ‘Studenten van verschillende opleidingen werken, onder andere in minoren, aan vragen van dat bedrijf. Vervolgvragen zijn voor de volgende groep studenten. Dit is een voorbeeld van een win-win-win: de studenten hebben interessante projecten, Verstegen ontvangt aansprekende resultaten en aanbevelingen, en er ontstaat nieuwe kennis die via casuïstiek teruggaat naar het onderwijs.’

De werkplaats nieuwe bedrijvigheid biedt ook concrete handreikingen aan bedrijven in de regio die zich moeten voorbereiden op de nieuwe economie. Van Klink geeft als voorbeeld de zeventig studenten die onlangs het strategisch vermogen van achttien mkb-bedrijven hebben onderzocht en aanbevelingen hebben gedaan. ‘Studenten leren hier vanzelfsprekend van, maar ondernemers worden óók geholpen. Het is nieuwe bedrijvigheid én vernieuwende bedrijvigheid.’

Samenwerking met Spaanse Polder

Dat kan nog beter, dat samenwerken, bepleit Van Klink. ‘We zouden met een branchevereniging afspraken kunnen maken of gebieden kunnen adopteren. Een samenwerking met de gemeente Rotterdam voor het gebied van de Spaanse Polder is in voorbereiding. Dit grootste bedrijventerrein van Europa moet worden verbeterd, niet alleen waar het gaat om infrastructuur en veiligheid, maar ook wat betreft het functioneren van de gevestigde bedrijven. Daar kan de hogeschool met onze studenten hulp bieden door met ondernemers onderzoek te doen.’

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Evi Penders

Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een wekelijkse update.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top