Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
9 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

De uitspraak: Cijfer in Osiris toch niet geldig

Gepubliceerd: 23 January 2019 • Leestijd: 1 minuten en 6 seconden • Nieuws

Je haalt voor een tentamen een 4,5 maar de docent voert in studie-informatiesysteem Osiris per ongeluk een 5,7 in. Die krappe voldoende wordt door Osiris bevestigd en dus is-ie geldig, stelt de studente. De examencommissie en het college van beroep denken daar anders over.

Beeld van vrouwe justitia

Klacht van: student
Over: verkeerd ingevoerd cijfer
Uitspraak: ongegrond

Als de docent de cijfers in Osiris heeft ingevoerd, kan hij die niet meer wijzigen. Daar heeft hij het bedrijfsbureau van zijn opleiding voor nodig. Omdat de docent de cijfers thuis invoert en het niet ziet zitten een en ander telefonisch uit te leggen, besluit hij dat de volgende dag te doen. Ondertussen informeert hij alvast al z’n studenten via de mail over de onjuiste cijfers in Osiris.

Rechten ontlenen aan definitieve cijfers

De fout wordt hersteld maar de student is van mening dat het cijfer dat als eerste is ingevoerd, en dus in Osiris definitief is gemaakt, geldig is. Aan definitief ingevoerde cijfers kunnen volgens de onderwijs- en examenregeling (OER) immers rechten worden ontleend.

Daar is de examencommissie het niet mee eens. Die beroept zich op een ander artikel uit de OER. ‘In gevallen waarin de OER leidt tot kennelijke onbillijkheden’ kan de examencommissie daarover beslissen. En dat is dus gebeurd want de examencommissie vindt het billijk, lees fair, als een foutief ingevoerd cijfer wordt gecorrigeerd naar het werkelijk behaalde cijfer.

‘Bewijs van werkelijke gang van zaken’

Dat vindt het college van beroep ook. ‘Het digitale bewijsstuk (een definitief cijfer in Osiris) moet namelijk wel dienen als bewijs van de werkelijke gang van zaken. Wel dient de examinator zijn fout onverwijld te herstellen.’

Waar de studente voordeel wilde halen uit het verkeerd ingevoerde cijfer, mag van studenten juist het tegenovergestelde worden verwacht, vindt het college van beroep. In z’n algemeenheid zouden studenten de docent moeten informeren over een verkeerd ingevoerd cijfer, en de ongeldigheid daarvan.

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Katja Hermann

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

8 Responses to De uitspraak: Cijfer in Osiris toch niet geldig

 1. Ja nee wat had je dan gedacht? Docent voert verkeerd cijfer in, zegt dit tegen de studenten, en dan denk je nog steeds dat jouw cijfer meer waarde heeft dan de nationale munt van Zimbabwe?
  Man man man en dat dit nog voor een commissie moet verschijnen…Desbetreffende student kan gelijk bij ontvangst het HBO diploma inleveren want dit getuigd niet echt van een hoogstaand denkniveau.

 2. Ik ben het in dit geval volledig met de examencomissie eens. Het behaalde cijfer zou moeten tellen, en niet een (per ongeluk) verkeerd ingevoerd cijfer. Osiris kan niet ruiken of het cijfer feitelijk juist is, en neemt het verkeerde cijfer logischwijs als voldoende aan.

  @BozePaarseAlien: wel een beetje makkelijk om het denkniveau van de studente meteen ter discussie te stellen, net als dat ik het makkelijk vind hoe de studente hier mee om is gegaan. Jammer dat ze er niet meteen eerlijk in was

 3. Nee PaarseAlien, anders dat Nederlands van jou wel. Dit getuigd? Dit loopd?

 4. Als je nou omgekeerd denkt… Wanneer je een lager cijfer ingevoerd krijgt dan dat je hebt behaald, ga je ook niet willen dat de ingevoerde ‘definitieve’ cijfer telt. Altijd eerlijk blijven, dan kom je ver 🙂

 5. Als de docent bij de inzage van een tentamen opeens bedenkt dat het cijfer van een studente geen 9,4 maar een 4,9 had moeten zijn, mag het cijfer ook niet meer veranderd worden en als je een telefoon wil kopen in de winkel waarvan op het prijskaartje staat 245 euro, terwijl het 254 euro had moeten zijn dan kan je ook eisen de telefoon geleverd te krijgen voor 245 euro. Het gaat om deze vraag: had de student er in redelijkheid en billijkheid op mogen vertrouwen dat het cijfer in Osiris correct was?

  Nee, want de docent heeft direct zijn studenten geïnformeerd. Het was anders geweest als dit pas aan het licht was gekomen bij de inzage van het tentamen.

 6. Ik ben het eens dat zo’n cijfer niet kan blijven maar ik kom daar niet op grond van de wat obscure “‘In gevallen waarin de OER leidt tot kennelijke onbillijkheden kan de examencommissie daarover beslissen.” maar de juridische aanpak kiezen.

  Voor niet juristen een taai stukje:

  In deze casus kan je grote twijfel hebben of het invoeren van een cijfer het nemen van een besluit is in de zin van bestuursrecht, het voldoet niet aan het de eisen die AWB stelt aan een besluit maar ik kan dit mis hebben. Anderzijds wordt het werk van exa.cies wel beheerst door deel van AWB.

  Als we aannemen dat het invoeren van een (onjuist) cijfer geen besluit is, is de tweede vraag of dit een privaatrechtelijke rechtshandeling kan zijn. Het privaatrecht vereist een met de wil overeenstemmende verklaring (zie art. 3:34 t/m 3:36 BW). De verklaring is in beginsel vormvrij en moet de ontvanger bereiken om werking te krijgen (art. 3:37 BW). In dit geval zou de student een beroep kunnen doen (heeft gedaan) op de vertrouwensleer ex. art 3:35.

  Tot slot, de bestuursrechtelijke rechtshandeling kent niet zoals de privaatrechtelijke variant uitgebreide uitwerking van nietigheid en vernietigbaarheid. In het privaatrecht leidt het tot vernietigbaarheid als er sprake is van dwaling. Opmerkelijk is dat een wilsgebrek geen publiekrechtelijke pendant kent.

  Ik hoop dat deze zaak wordt doorgezet tot hoogste beroepsorgaan…..daar leren we van.

 7. De eerst ingevoerde cijfer was hoger, dus natuurlijk protesteert de student als het blijkt dat het een onvoldoende had moeten zijn, maar als het een 8 was terwijl het een 7 had moeten zijn, had dezelfde student ook tot aan de examencommissie geprotesteerd? Natuurlijk moet een 8 ook een 8 blijven, maar daar gaat het mij niet om. Ik ben het met de examencommissie helemaal eens, maar zover had het niet eens moeten komen. Een waste of time voor de commissie die al zoveel andere zaken moet oplossen. Dit was gewoon een student die van de (eerlijk toegegeven) fout van een ander wenste te profiteren.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top

%d bloggers like this: