Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
17 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

LIVEBLOG coronavirus en de HR: De zomervakantie gaat ‘gewoon’ door, studenten ontvangen (toets)roosters

Gepubliceerd: 8 June 2020 • Leestijd: 12 minuten en 34 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Premier Rutte kondigde al aan dat we deze zomer voorzichtig op vakantie konden en nu laat de hogeschool Rotterdam het ook toe: de HR streeft er naar het collegejaar voor 17 juli af te ronden.

UPDATE maandag 8 juni 15.00 uur – De zomervakantie gaat door, studenten ontvangen vandaag hun (toets)roosters

– Op maandag 15 juni mag de Hogeschool Rotterdam weer meer studenten ontvangen, vandaar dat er roosters zijn gemaakt voor fysieke digitale toetsen in grote groepen, praktijk- en vaardigheidsonderwijs en afstudeersessies. De meeste studenten ontvangen uiterlijk maandag 8 juni hun rooster voor de eerste twee weken na 15 juni. Het rooster van de HRBS volgt nog. Een rooster tot de zomervakantie komt later.
– De lessen zullen plaatsvinden tussen 11:00 en 15:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur om drukte op straat en in het openbaar vervoer te voorkomen.
– De zomervakantie gaat door! De HR streeft ernaar om voor 17 juli het collegejaar af te ronden.
– Wie volgend jaar weer les wil volgen op de HR, moet al het collegegeld van dit jaar hebben voldaan. (Her)inschrijven voor komend studiejaar is alleen mogelijk als openstaande vorderingen bij Hogeschool Rotterdam vóór het begin van het nieuwe studiejaar zijn betaald. Aanmelders en studenten wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk en vóór 31 juli 2020 te doen. Aanmelders kunnen na betaling van hun openstaande vorderingen tot en met 31 juli 2020 een inschrijfverzoek indienen voor een opleiding voor studiejaar 2020/2021. Herinschrijvers kunnen na betaling van hun openstaande vorderingen  tot en met 31 augustus 2020 de herinschrijving voor studiejaar 2020/2021 regelen.
– Later deze week verstuurt de HR nog een e-mail met daarin alle praktische zaken rondom studeren op de HR-locaties. Denk aan: looproutes, schoonmaak, mondkapjes en gedragsregels in de gebouwen.
– Studenten die thuis niet kunnen studeren, kunnen vanaf 15 juni terecht op de locaties Rochussenstraat, Academieplein, Willem de Kooning Academie en RDM. Locatie Kralingse Zoom is deze zomer gesloten wegens een grote verbouwing.
– Studenten en medewerkers die geen gebruik hoeven te maken van faciliteiten op school, moeten zoveel mogelijk thuiswerken.
– Locatie Museumpark is volledig omgebouwd tot digitale toetslocatie. Hoe het er daar nu uitziet, zie je in deze reportage:

Museumpark omgetoverd tot toetslocatie

Lees de volledige update van de HR hier.

UPDATE vrijdag 15 mei, 15.00 uur – Locatie Museumpark omgebouwd tot digitale toetslocatie 

– Tot 15 juni zijn er alleen afstudeergerelateerde onderwijsactiviteiten op de Hogeschool Rotterdam zodat studenten in de laatste fase tijdig hun opleiding kunnen afronden. Studenten en medewerkers die hierbij betrokken zijn, worden door hun instituut/opleiding geïnformeerd. Bij alle activiteiten worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden.
– Waarschijnlijk communiceert de overheid op 20 mei over de herstart van het (hoger) onderwijs. Dan wordt duidelijk of de plannen die hierna genoemd worden, uitgevoerd kunnen worden of aangepast moeten worden. De HR vindt het belangrijk om deze plannen nu al te delen, zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden.
– Wanneer het kan, zullen er van 15 juni tot 1 september beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties Academieplein, Wijnhaven/Blaak, Museumpark, RDM en Rochussenstraat. Het gaat om onderwijs dat niet op afstand gegeven kan worden zoals vaardigheidsonderwijs, onderwijs in werkplaatsen, afstudeeractiviteiten en online toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is, ook omdat de hogeschool omwille van de privacy zeer terughoudend is als het gaat om het online surveilleren.
– Locatie Museumpark wordt specifiek en exclusief ingericht als digitale toetslocatie voor toetsen waarbij surveillance noodzakelijk is en die dus niet op afstand kunnen worden afgenomen. Er wordt ruimte gemaakt voor maximaal driehonderd studenten.
– Locatie Kralingse Zoom gaat vanaf 15 juni dicht zodat daar deze zomer gesloopt kan worden. De locatie kan op 1 september met zo min mogelijk overlast weer open. Dit kan ervoor zorgen dat studenten op een andere locatie dan normaal worden ingeroosterd.
– Om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in de regio niet belast wordt, krijgt de hogeschool waarschijnlijk twee tijdvakken aangewezen waarbinnen het onderwijs moet plaatsvinden: tussen 11:00 en 15:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur. Waar nodig zal ook op zaterdag geroosterd worden, met mogelijk uitloop in de maand juli.
– Begin juni krijgen studenten en medewerkers duidelijkheid over de roosters. Er wordt dan ook meer bekend over de zomervakantie; het college houdt de mogelijkheid open dat iets langer wordt doorgewerkt om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen.
– Slechts twintig procent van de studenten en docenten mag tegelijk op school aanwezig zijn. Thuiswerken blijft dus de norm voor alle overige onderwijs-, onderzoeks-, en ondersteuningsactiviteiten. Dat geldt ook voor vergaderingen.

Lees de volledige update van de HR hier.

UPDATE woensdag 22 april, 18.00 uur – HR wil in mei weer open voor kleinschalige afstudeersessies in werkplaatsen en laboratoria

– De Hogeschool Rotterdam onderzoekt of het mogelijk is om na de meivakantie laboratoria en werkplaatsen open te stellen zodat studenten op locatie kunnen afstuderen. Er wordt gekeken wat er nodig is om deze onderwijssituaties ‘RIVM-proof’ te maken.
– De HR heeft besloten dat er bij online afstandstoetsen in principe geen gebruik wordt gemaakt van online surveilleren (proctoring) omdat dit in strijd kan zijn met de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In sommige gevallen wordt er in overleg met de examencommissies en privacy-experts een uitzondering gemaakt.
– De HR onderzoekt of toetsen die echt niet online afgenomen kunnen worden, na 1 juni op locatie plaats kunnen vinden in een ruimte waar een surveillant bij aanwezig is. Wanneer online toetsen mogelijk is, houdt dat de voorkeur.
– Omdat de overheid evenementen heeft verboden tot 1 september, bereidt de HR geen fysieke introducties voor. Ook wordt er nagedacht over een online alternatief voor de jaaropening.
– De aangekondigde zaterdagopenstelling wordt in ieder geval opgeschort tot 1 juni. Uit een inventarisatie blijkt dat er momenteel weinig behoefte aan is.

Lees de volledige update op de hogeschoolsite.

UPDATE maandag 6 april 16.40 uur – Vanaf deze week online toetsen

– Er is en er wordt hard gewerkt om deze week online toetsen te kunnen afnemen. Sommige toetsen worden uitgesteld maar veel toetsen gaan door; studenten worden er door hun opleiding over geïnformeerd.
Lager collegegeld of uitstel van betaling omdat studenten minder onderwijs krijgen, zit er niet in. Er is immers online onderwijs en de hogeschool blijft kosten maken; docenten en andere medewerkers blijven bijvoorbeeld hun salaris ontvangen.
– Om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken, geeft de HR op de intranetpagina Hint tips en adviezen over onder meer gezond thuiswerken.
– Docenten die thuis geen geschikte computer hebben voor online onderwijs, kunnen via hun opleiding bij de dienst FIT aankloppen voor een laptop. Medewerkers en studenten kunnen ook gebruikmaken van de computers op de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat.
– Vanwege de toetsen zijn er vanaf deze week extra studieplekken.

Lees de volledige update op de hogeschoolsite.

UPDATE woensdag 25 maart 15.05 uur – Hogeschool Rotterdam tot minimaal 1 juni online

– Hogeschool Rotterdam heeft besloten de onderwijsmaatregelen die tot 6 april zijn aangekondigd te verlengen tot 1 juni om duidelijkheid te verschaffen aan studenten en medewerkers.
– De HR blijft in ieder geval tot 1 juni ‘Hogeschool Rotterdam Online (HRO)’, maar mogelijk langer.
– De hogeschool zal – indien landelijke instructies dat mogelijk maken – ‘fysiek’ onderwijs opstarten.
– Er wordt gewerkt aan online toetsen op afstand, daar lees je hier meer over.
– Collegevoorzitter Ron Bormans liet in een interview met Profielen weten dat hij van studenten verwacht dat ze het onderwijs dat nu online aangeboden wordt, ook volgen. Als studenten momenteel niet weten wat hen te doen staat, moeten ze contact opnemen met hun slc’er.

Lees de volledige update op de hogeschoolsite.

UPDATE vrijdag 20 maart 16.25 uur – HR sluit nog twee locaties, alleen Rochussenstraat en Kralingse Zoom open vanaf dinsdag

– De locaties Museumpark en de Willem de Kooning Academie zijn vanaf dinsdag 24 maart gesloten. Wie nog spullen op een van die locaties heeft liggen, moet die maandag voor 17:00 uur halen. De locaties Rochussenstraat en Kralingse Zoom blijven van 08.00 tot 17.00 uur open voor studenten die gebruik willen maken van de faciliteiten.
– De jaarlijkse meting van de studenttevredenheid NSE gaat dit jaar niet door omdat de impact van de corona-maatregelen te groot is.
– Enkele universiteiten hebben gecommuniceerd dat zij al hun fysieke onderwijs tot de zomervakantie opschorten. De Hogeschool Rotterdam kiest daar op dit moment niet voor en wacht de instructies af van de rijksoverheid. Wel worden verschillende scenario’s ontwikkeld voor de periode na 6 april.
– De Hogeschool Rotterdam sluit niet uit dat het jaarrooster anders ingericht wordt, simpelweg omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Nederland na 6 april is. Er wordt gekeken naar scenario’s waarin fysiek onderwijs langere tijd niet mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de zomervakantie. Zodra hier meer over bekend is, communiceert de hogeschool dat uiteraard zo snel mogelijk.

Lees de volledige update op de hogeschoolsite.

UPDATE woensdag 18 maart 18.00 uur – studieadvies zonder consequenties, collegegeld wel geïnd

– Studenten in hun eerste jaar van inschrijving (bachelor of Ad) krijgen wel een advies over de voortgang van hun studie, maar daar worden geen consequenties aan verbonden.
– Datzelfde geldt voor studenten in hun tweede jaar van inschrijving (bachelor of Ad) van wie het studieadvies is aangehouden.
– Op 25 maart vindt de volgende incasso van het collegegeld plaats zoals gepland. Het onderwijs gaat door en de hogeschool mag bovendien niet zelf beslissen om collegegeld kwijt te schelden.
– Het magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl staat online, voor en door collega’s van de HR, met handleidingen voor bijvoorbeeld het online en live geven van colleges en organiseren van peer feedback, en voorzien van didactisch perspectief en veel praktische tips.
– De verschillende uitgiftepunten van boeken van de mediatheek zijn gesloten tot maandag 6 april. Materiaal van de mediatheken is online beschikbaar: www.hr.nl/mediatheek.
– Nu kinderopvang en scholen zijn gesloten wordt er gewerkt aan aanvullende beleidsmaatregelen voor medewerkers met kinderen. In ieder geval tot en met 6 april hoeven medewerkers geen verlof op te nemen, als zij vanwege de kabinetsmaatregelen incidenteel niet kunnen werken.
– Thuisquarantaines en eventuele besmettingen met het coronavirus worden niet meer geregistreerd. Leidinggevenden hoeven hier ook geen melding meer van te maken. In geval van ziekte geldt de reguliere ziekmeldingsprocedure.
– HR-studenten in het buitenland en buitenlandse studenten aan de HR kunnen in het geval van calamiteiten 24/7 het noodnummer bellen, vanuit het buitenland 0031 – 10 794 99 99 en in Nederland 010 794 99 99.

Lees de volledige update op de hogeschoolsite.

UPDATE Maandag 16 maart 15.40 uur – bsa opgeschort, kleinere locaties gaan dicht

– Dit collegejaar (2019/2020) wordt het bindend studieadvies opgeschort, iedereen kan doorstuderen. De HR sluit niet uit dat studenten op enig moment wel een bsa krijgen, maar aan dit advies zullen geen negatieve consequenties worden verbonden.
– Vanaf woensdag zijn alleen nog de locaties Kralingse Zoom, Rochussenstraat, Museumpark en Willem de Kooning Academie geopend van 08:00 tot 17:00 uur. De andere locaties sluiten dinsdag om 17:00 uur.
– Op de locaties die openblijven, zijn de open leercentra toegankelijk voor studenten die gebruik willen maken van de computers.
– Morgen (dinsdag 17 maart) komt er een handleiding voor digitaal onderwijs beschikbaar voor docenten.

UPDATE Maandag 16 maart 08.25 uur – onderwijsactiviteiten vervallen tot en met 6 april

– Onderwijsactiviteiten vervallen tot 6 april.
– Hogeschoolgebouwen zijn open.
Geplande afstudeersessies gaan door. Studenten en docenten moeten afspreken hoe.
Toetsing op afstand is niet mogelijk.
Onderwijs op afstand wordt opgestart, daar later meer over.
Mediatheken locaties Museumpark, Academieplein en Wijnhaven zijn open van 10 tot 16:30 uur om boeken te lenen/retourneren, maar niet voor studie. Er veel materiaal beschikbaar via START.

Meer informatie over de situatie op de Hogeschool Rotterdam vind je op deze pagina.

UPDATE Donderdag 12 maart 21.40 uur – geen fysieke onderwijsactiviteiten meer tot 31 maart

De Hogeschool Rotterdam biedt – in ieder geval – tot 31 maart geen lessen en geen tentamens meer aan op de verschillende locaties. Wel wordt er hard gewerkt aan digitale oplossingen voor (hoor)colleges om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen.

– Studenten en docenten worden opgeroepen om niet naar de hogeschool te komen.
– Gebouwen blijven open.
– Stage-activiteiten vinden in principe gewoon doorgang. Dit is ter beoordeling van de stage-aanbieder en de stagiair.
– De open dag (28 maart) gaat niet door.
– Vrijdag 13 maart komt het crisisteam weer bij elkaar om de impact van deze nieuwe maatregelen te bespreken.
– Studenten en medewerkers kunnen met vragen terecht bij het Informatiepunt Coronavirus corona.info@hr.nl.

Hogeschool Rotterdam kent momenteel 18 thuisquarantaines. Daarnaast is bij één student besmetting met het coronavirus vastgesteld. De student bij wie de besmetting is vastgesteld studeert mens en techniek op de locatie Pieter de Hoochweg. De hogeschool staat in contact met de GGD, die bepaalt of er een contactonderzoek nodig is in de omgeving van de student. In dat geval wordt met betrokkenen contact opgenomen door de GGD.

Meer uitgebreide informatie over onder meer buitenlandreizen vind je op deze pagina van de Hogeschool Rotterdam.

UPDATE donderdag 12 maart 20.40 uur – alle colleges en tentamens op 13 maart vervallen

De Hogeschool Rotterdam heeft – in ieder geval – voor vrijdag 13 maart alle colleges en tentamens geannuleerd.

UPDATE woensdag 11 maart 11.15 uur – uitreisverbod Italië

Nu het ministerie van Buitenlandse Zaken heel Italië de kleuren oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) heeft gegeven, gelden voor HR-studenten en -medewerkers ook nieuwe regels rond reizen naar dat land. Dat is te lezen in de HR-brede corona-update van vandaag. Conform het ‘calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland’ is reizen in het kader van werkbezoek, studie of stage niet meer toegestaan.

Het uitreisverbod heeft een verplicht karakter: wie toch naar Italië gaat, is nu per defintie op een privéreis. ‘Onze hogeschool aanvaardt ten aanzien van deze studenten geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zorgplicht’, schrijft de HR. ‘Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.’

UPDATE maandag 9 maart 08.30 uur – Brabanders met klachten moeten thuisblijven

Studenten en medewerkers van de hogeschool die uit Noord-Brabant komen en verkoudheidsklachten hebben, moeten thuisblijven. Dat adviseert de HR, in lijn met het RIVM-advies van 6 maart. ‘Wij vragen je een eigen afweging te maken of je wel of niet naar de hogeschool kunt komen’, schrijft collegevoorzitter Bormans in een mail aan de HR-gemeenschap. ‘Ga daar verstandig mee om. Als je ziek bent, meld je dan ziek en blijf thuis.’

UPDATE vrijdag 6 maart 15.05 uur – drie studenten in thuisquarantaine

Drie HR-studenten zitten momenteel op verzoek van de huisarts of GGD (uit voorzorg) in thuisquarantaine. Zij zijn niet getest op het coronavirus, meldt de HR in een update, maar zijn in contact geweest met iemand waarbij het vermoeden van besmetting bestaat.

De hogeschool heeft vandaag ook het Informatiepunt Coronavirus geopend. Studenten en medewerkers met vragen kunnen die stellen via corona.info@hr.nl.

In de laatste update van de HR is ook na te lezen welke procedure slc’ers en leidinggevenden moeten volgen bij meldingen van thuisquarantaine.

UPDATE dinsdag 3 maart 16.15 uur – studenten en medewerkers bewuster met hygiëne bezig

Medewerkers en studenten blijven nuchter onder het coronavirus. Maar toch zijn ze zeker bewuster bezig met hygiëne, blijkt uit de reacties op de locaties Rochussenstraat en Academieplein. Wat doen ze anders dan normaal?

UPDATE dinsdag 3 maart 12.30 uur – geen extra schoonmaak; informatiepunt in de maak

Op de HR was maandagmiddag – tussen twee schoonmaakbeurten in – een aantal zeepdispensers en handdoekrollen helemaal leeg. Moet er niet extra worden schoongemaakt?

Toiletten Museumpark
Toiletten Museumpark

‘Uit advies van de RIVM blijkt dat extra schoonmaakrondes bovenop de zorgvuldige schoonmaak die al plaatsvindt, geen zin hebben ter voorkoming van of verspreiding van het coronavirus’, schrijft de HR in een update. ‘Een aantal keer extra handen wassen, is wel nuttig. Om die reden is het schoonmaakbedrijf er extra alert op dat zeepdispensers gevuld zijn en dat handdoekrollen voldoende ververst worden. Zodra het volgens advies van het RIVM nodig is, zullen zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.’

In de nieuwste mededelingen van de HR staat verder onder meer dat er een informatiepunt zal worden geopend voor vragen over het coronavirus en dat congressen en evenementen vooralsnog door kunnen gaan; studiereizen naar gebieden waarvoor de code oranje of rood geldt, worden wel afgelast. Lees het op HINT (inlog).

UPDATE dinsdag 3 maart 09.00 uur – TV Rijnmond op de HR

TV Rijnmond was gisteren op de Hogeschool Rotterdam om verslag te doen van de coronamaatregelen. Ze maakten een reportage over hoe met name de opleiding verpleegkunde ermee omgaat.

Edith is weer op de redactie. Gisteravond rond 21.00 belde de GGD-verpleegkundige en op basis van de beschreven symptomen en reisgeschiedenis, kan het volgens hen geen corona zijn. Een gewone verkoudheid, dus hup, door met het normale leven.

UPDATE maandag 2 maart, 10:00 uur – collega Edith ging op skivakantie in Noord-Italië en heeft een kuchje

Eindredacteur Edith werkt vandaag thuis. Ze kwam dit weekend terug uit Noord-Italië met een kuchje en probeert nu te achterhalen of ze ‘gewoon’ verkouden is, of het coronavirus heeft. Ze hing veertig minuten in de wacht bij de huisarts om te horen dat ze de GGD moest bellen. Na vijftig minuten kreeg ze daar iemand aan de lijn die haar beloofde dat een verpleegkundige haar terug zou bellen, maar mogelijk niet meer vandaag.

Heb jij collega’s of klasgenoten die vandaag thuiswerken, doe je dat misschien zelf al of heb je vragen? Laat het ons weten!

UPDATE maandag 2 maart, 09.00 uur – eerste coronabesmettingen in Nederland, nieuwe richtlijnen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de situatie voor de voorjaarsvakantie is dat de besmettingen zich hebben verspreid in West-Europa en nu ook in Nederland.

Het RIVM bracht daarom zondag nieuwe adviezen uit en naar aanleiding daarvan schrijft de HR dit over terugkeren uit besmet gebied:

– Indien sprake is van lichte luchtwegklachten raadt het RIVM aan om thuis te blijven. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts of lokale GGD.
– Neem direct telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD indien sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Stem in dit geval met de arts af of je aan het werk/naar school kunt. Is dit niet het geval, meld dit dan direct bij je SLC’er, je onderwijsmanager of direct leidinggevende.
– Medewerkers of studenten waarbij geen sprake is van koorts of (lichte) luchtwegklachten, kunnen volgens de richtlijn van de autoriteiten gewoon aan het werk/naar school.

Het RIVM meldde vanochtend op Twitter dat scholen niet dicht hoeven vanwege het virus. Als dat verandert, heeft dat voor de HR uiteraard consequenties.

De TU Delft gaat bijvoorbeeld verder dan het RIVM-advies en adviseert iedereen met luchtwegklachten thuis te blijven, ongeacht of je wel of niet in een risicogebied was.

Vanochtend komt het crisisteam van de HR weer bij elkaar. We houden je op de hoogte via dit artikel.

Wat kun je doen tegen het virus?
Dit zijn de richtlijnen om elke besmetting, dus ook die met coronavirus, tegen te gaan:
– Was je handen vaker en grondiger dan normaal, 20 seconden, met zeep.
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.
– Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog (niet in je handen of om je heen).
De hogeschool adviseert verder: ‘Hoewel niet in lijn met onze gedragscode, schud elkaar voorlopig niet de hand, maar knik vriendelijk.’ Onze tip: zeg hoi!

Tekst: Redactie Profielen

 Wil je op donderdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

6 Responses to LIVEBLOG coronavirus en de HR: De zomervakantie gaat ‘gewoon’ door, studenten ontvangen (toets)roosters

 1. Zeepdispensers zijn eigenlijk al jaren een probleem bij de HR. Schoonmakers controleren natuurlijk of deze vol zijn, maar dat is niet genoeg. Een zeepdispenser moet ook werken en daar kijkt niemand naar. Eindresultaat is dat je overal zeepdispensers tegenkomt die gevuld zijn, maar waar niets uitkomt omdat de drukknop kapot is. En ja: dat kun je melden, maar dan wordt het apparaat vaak alleen maar verwijderd in plaats van vervangen. Het gebrek aan preventieve controle zorgt trouwens ook voor meer vandalisme.

 2. Zorgwekkend wel, hoe we er in Nederland mee omgaan. Ik denk dat de hogeschool toch alvast even een plan B moet klaar hebben gezien de recente artikelen, documentaires en exponentieel snel stijgende besmettingen. Vooral het openbaar vervoer lijkt mij gevaarlijk terrein geworden. Als nou toch 70% van onze hogeschool besmet wordt 0,7 * 39 000 studenten + 4 000 medewerkers. Betekent dit toch dat je 30 100 mensen van de hogeschool voor een tijdbestek variërend van 5 dagen tot 14 dagen mist.

  Zeker als dit soort nieuws naar buiten komt:
  https://www.bndestem.nl/breda/viroloog-coronavirus-mogelijk-ook-met-milde-klachten-overdraagbaar~ada6d8b5/?referrer=https://www.google.com/

  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/coronavirus-italy-prime-minister-country-lockdown (Italië vergrendeld. Doe je toch ook niet om groot en effectief schijnspel te spelen. Want het tast je hele economie aan.)

  https://www.youtube.com/watch?v=Y7nZ4mw4mXw (Documentaire uit Australië , Expert viroloog Gabriel Leung zijn er cynisch over het virus.) (Schat dat er 60 – 80% hiermee geïnfecteerd wordt. 40 – 60 miljoen doden en dat is nog maar golf 1.)

  Mochten deze artikelen nou toch onzin vertellen, misschien is een artikel over hoe je hier als student effectief mee kan omgaan wel handig.

  Groetjes.

 3. @Cynische student ik ga er ook vanuit dat er vanalles op hoog niveau wordt bedacht. Maar als je naar buiten brengt dat je plannen aan het maken bent voor “noodgevallen” loop je het risico dat er mensen (onnodig?) uitgaan van een doemscenario en paniek uitbreekt. Ik vertrouw erop dat de top van de Hogeschool ons echt niet zomaar aan het lot over laten.

 4. @Cynische Student Laten we vooral blij zijn dat we niet allemaal opgesloten zitten.
  De effectiviteit van de lockdown en de 1,5 m maatregel is niet of zeer beperkt aangetoond.
  Zelfs al zouden die effecten er zijn, dan vind ik dat we als maatschappij deze maatregelen zeer zwaar moeten afwegen tegen de gevolgen van deze maatregelen.
  Denk niet alleen aan het beperken van de vrijheid van de gehele bevolking maar ook bijvoorbeeld aan de extra doden die ontstaan doordat bepaalde activiteiten niet of later uitgevoerd worden.
  De verwachting is dat er alleen al 500 vrouwen extra zullen overlijden aan borstkanker door deze maatregelen. (https://www.ad.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-door-impact-corona~ab69382c/).
  Als we al deze gevolgen van de maatregelen bij elkaar optellen, voorkomen we dat meer mensen vroegtijdig overlijden dan wanneer er geen maatregelen genomen zijn?
  Dat deze doden niet in de corona statistiek meegenomen worden betekend niet dat ze er niet zijn.

  Kijk ook eens naar hoe veel mensen er eigenlijk overlijden in de studenten leeftijdscategorie.
  In de leeftijd t/m 24 jaar is er zelfs niemand in Nederland overleden aan corona!, in de categorie tm 30 jaar praten we over 7 mensen. (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken).

  Conclusie: als het weer toegestaan wordt zit ik morgen weer op de HR en bezoek ik minder vaak mensen van een oudere leeftijd.

  Ik hoop dat we snel naar een beleid gaan waarbij we ouderen beschermen tegen de corona gevolgen, de beroepsbevolking hun vrijheid terug kunnen geven en onze economie zo goed als mogelijk in stand kunnen houden.

 5. @kritische student: Achteraf moet je altijd evalueren. Je weet vooraf niet wat voor veelkoppig monster het precies is en hoe deze het best bestreden moet worden. En of je maatregelen het juiste effect hebben. Ik las een nieuwsbericht (weliswaar alleen de kop) dat de lockdowns mogelijk miljoenen doden in europa heeft voorkomen. We kunnen positief noch negatief proefondervindelijk bewijzen denk ik. En dat dat de maatregelen fors zijn (geweest) en niet voor herhaling vatbaar snapt ook iedereen. En ja, die tweede golf zal komen en die bestrijden we volgens mij op een andere manier!

  Ik hoop nog altijd dat uit de crisis een grote maatschappelijke winst behaald wordt: één samenleving waarin mensen met veel verschillende meningen, leefwijzen, achtergronden en gevoelens op een veilige en prettige manier mét elkaar leven in plaats van langs elkaar heen leven en elkaar alleen maar overschreeuwen.

 6. Ik vraag me altijd af wat voor standaard voor bewijs mensen in hun hoofd hebben wanneer ze stellen dat de effectiviteit van afstand houden en zo veel mogelijk binnen blijven “niet of nauwelijks is aangetoond”. Ieder land welke na de coronauitbraak maatregelen heeft getroffen toont dezelfde infectie-grafiek, een scherpe piek vooraf en een daling na de getroffen maatregelen.

  Tevens, dit meta-onderzoek:
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

  Het is niet mogelijk te meten wat de resultaten van de maatregelen zijn geweest, omdat het alternatieve scenario niet tot onze directe beschikking staat. Dit wordt de “paradox of preparation” genoemd: je kan nooit weten of je te veel maatregelen hebt getroffen, maar je zal het altijd merken als het te weinig zijn geweest.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top