Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
6 december 2021

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Pgmr-voorzitter en cmr-lid Ans Pellikaan: ‘Invloed cmr moet je niet onderschatten’

Gepubliceerd: 30 October 2020 • Leestijd: 2 minuten en 39 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Tot maandag kunnen studenten en medewerkers van de HR zich kandidaat stellen voor opleidingscommissies en medezeggenschapsraden. Ans Pellikaan, voorzitter van de personeelsgeleding van de centrale medezeggenschapsraad (pgmr) vertelt wat de pgmr doet en waarom dat belangrijk is.

Toen Ans Pellikaan, docent bij de opleiding verloskunde, in 2018 de master ‘management en innovatie in maatschappelijke organisaties’ had afgerond, vond ze dat ze daar ook echt iets mee moest doen. Lid worden van de medezeggenschapsraad vond ze er goed passen en ze was er ook nieuwsgierig naar: ze stelde zich kandidaat.

Leren argumenteren

Pellikaan werd gekozen, zit nu twee jaar in de centrale medezeggenschapsraad (cmr) en stelt zich nu opnieuw kandidaat. ‘Het verruimt je blikveld en het is ontzettend leerzaam. Ik heb bijvoorbeeld meer geleerd over hoe je iets beargumenteert als je ergens iets van vindt. Leerzaam is ook het meedenken over strategische vraagstukken. Zo hebben we toekomstscenario’s voor de HR geschreven.’

Lid zijn van de cmr betekent niet dat je meteen goed geëquipeerd aan de bak kunt, heeft Pellikaan ervaren. ‘Je moet sowieso heel veel lezen. En gaandeweg leer je wat belangrijk is en hoe de hazen lopen. Ik zit er nu lekker in, en ken de dossiers. Dat zal ook voor mijn collega’s in de raad gelden en ik hoop dan ook dat bij de verkiezingen niet ieder lid – en daarmee alle ervaring – wordt vervangen.’

Bijgesteld beleid na gesprekken

De kennis en ervaring doe je onder andere op door de vele vaak informele gesprekken. Pellikaan: ‘Dat gebeurt met docenten en medewerkers van instituten en ook met decentrale medezeggenschapsraden. Je haalt er je input vandaan om daarna contact te zoeken met bestuurders en beleidsmedewerkers van de HR. Met die laatste gesprekken kun je ook bereiken dat beleid wordt bijgesteld.’

De cmr, meer specifiek de pgmr (personeelsgeleding van de cmr), heeft zich de afgelopen tijd onder andere gebogen over het onderwerp werkdruk. ‘Ja, daar zijn we heel erg mee bezig, zeker ook omdat de ervaren werkdruk is toegenomen in de COVID-periode.’

‘Werkdruk is een complex probleem’

In november houdt de hogeschool in samenwerking met de pgmr een conferentie over het onderwerp en afgelopen voorjaar besloot het college van bestuur mede op aandringen van de cmr tot een andere aanpak. Pellikaan: ‘Werkdruk is een complex probleem. Het heeft onder andere te maken met de taakbelasting van elk persoon en de hoeveelheid taken. En: wat geeft je energie en waar loop je op leeg?’

Directeuren van de onderwijsinstituten en de diensten hebben van het college van bestuur de opdracht gekregen om met de uitkomsten van het laatste werkbelevingsonderzoek in de hand met concrete maatregelen komen.

‘Te weinig tijd hebben om toetsen af te nemen’

Ook drong de pgmr er bij het college op aan om te zorgen voor een haalbaar en reëel ptd (taaktoedelingsinstrument voor docenten). Pellikaan: ‘De instituten gaan hier nu heel verschillend mee om. Het blijkt dat er docenten zijn die volgens hun ptd te weinig tijd hebben om toetsen af te nemen. We vinden het belangrijk dat de docenten ruimte krijgen om de zaken te doen die ze worden geacht te doen. Of maak een keuze wat docenten moeten doen en wat niet.

Ans Pellikaan vindt dat de invloed van de cmr op wat er op de HR gebeurt niet onderschat moet worden. ‘Cmr-leden kijken vanuit een ander perspectief naar zaken dan beleidsmedewerkers of bestuursleden. Ze weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.’ Pellikaan ervaart dat onder andere het college van bestuur het belangrijk vindt om naar dat perspectief van de werkvloer te luisteren. Pellikaan: ‘We worden serieus genomen.’

‘Niet als kemphanen’

‘Een kritische benadering richting het college is daarbij op z’n plaats’, vindt het cmr-lid. ‘We vertegenwoordigen immers een grote groep.’ Volgens Pellikaan is een goede zakelijke relatie tussen cmr en bestuur daarbij belangrijk. ‘Je hoeft niet als kemphanen tegenover elkaar te staan, maar een bepaalde afstand is wel nodig.’

Tekst en foto: Jos van Nierop

Naast medewerkers kunnen ook studenten kunnen zich kandidaat stellen voor opleidingscommissies en medezeggenschapsraden. Meer informatie is te vinden op de verkiezingspagina op Hint (intranet).
 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top