Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
17 januari 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Begroting HR: Zorgen om kosten van toenemend aantal langstudeerders

Gepubliceerd: 7 December 2021 • Leestijd: 2 minuten en 18 seconden • Nieuws

De centrale medezeggenschapsraad (cmr) spreekt haar zorg uit over een toenemend aantal langstudeerders en de kosten die dat voor de HR met zich meebrengt. Dat gebeurde gisteren bij de behandeling van de hogeschoolbegroting voor 2022, waarmee de medezeggenschap instemde.

In de begroting benoemt het college van bestuur (cvb) ook zelf ‘de stijging van het aantal langstudeerders’ als risico. Cmr-lid Sjoerd van Vliet legde er gisteren nog eens de nadruk op. Door de opschorting van het bsa in coronatijd studeert er een grotere groep studenten door. Ook studenten die voorheen te weinig studiepunten zouden hebben om te mogen blijven en bij wie de kans op langstuderen groter lijkt.

‘Welke gevolgen heeft een toename van de groep studieverlengers?’

‘Daar hebben we nu de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs, geld voor ‘reparatie’ van het onderwijs in coronatijd, red.) voor maar hoe zit dat op de lange termijn?’, vroeg Van Vliet. ‘Welke gevolgen heeft een toename van de groep studieverlengers (voor wie de HR geen rijksbijdrage krijgt, red.) voor de capaciteitsvraagstukken van de hogeschool, dus als het gaat om huisvesting, IT en personeel?’ ‘Dat is inderdaad een vraagstuk’, reageerde Wijnand van den Brink namens het collegebestuur. ‘Een terecht risico, dat zien jullie ook.’

In de risicoparagraaf van de begroting wordt ook het mogelijk verdwijnen van de kwaliteitsafspraken genoemd als risico. Het gaat daarbij om geld dat beschikbaar is gekomen na invoering van het leenstelsel en dat zou kunnen verdwijnen als de basisbeurs terugkomt. Afnemende instroom ziet de HR eveneens als risico.

Minder studenten, minder docenten

Afgelopen jaar is met name bij de instituten HRBS, RBS en ISO het aantal studenten afgenomen. Deze instituten moeten hierop anticiperen, schrijft het cvb. Hun budget gaat in 2022 en latere jaren namelijk omlaag. Voor de komende jaren worden ook bij de instituten IvG, IvL en WdKA afnemende studentenaantallen verwacht. En daarmee, laat de begroting zien, een afnemend aantal fte aan docenten. Bij CMI wordt uitgegaan van een toename, en voor de HR in totaal daalt het aantal fte aan onderwijzend personeel naar verwachting van 2166,3 in 2022 naar 1998,4 in 2025.

De nieuwbouwplannen aan de Kralingse Zoom en die aan de Laan op Zuid, waar de cmr afgelopen voorjaar mee instemde (zie kader in dit artikel), brengen de vastgoedkosten omhoog. Tot 2026 komt het geld daarvoor uit het eigen vermogen, maar vanaf 2026 zal hierdoor verhoudingsgewijs minder te besteden zijn aan docenten, andere medewerkers en beheerskosten. Dit leidt in 2026 tot een ‘taakstelling’ van 7 miljoen euro.

‘Meer concrete en toetsbare doelstellingen’

In de cmr-vergadering vroeg Sjoerd van Vliet het cvb naar meer ‘concrete en toetsbare doelstellingen’ in de begroting die het mogelijk maken ‘om de aanspreekcultuur te verbeteren’. Van Vliet, in zijn bespreekdocument: ‘Hoe kun je goed evalueren als je niet weet wat je doelstelling was? De cmr roept daarom het cvb op de eerder overeengekomen stappen richting implementatie van pdca-cycli (plan-do-check-act, een werkwijze die continue verbetering voorstaat, red,) transparanter door te voeren op alle niveaus.’

‘Dat betekent niet dat er direct en hard afgerekend moet worden’, gaat het bespreekdocument verder, ‘maar door eigenaarschap te beleggen en mensen daarop aan te spreken verwacht de raad dat processen in de organisatie beter zullen gaan lopen.’

De cmr stelt dat haar voorstel bij kan dragen aan een transparantere governancestructuur, en wijst op de toezegging van het college dat de gesprekken erover in 2022 voortgezet gaan worden. Dat laatste werd bevestigd door Van den Brink. ‘Er is inderdaad nog wel een slag te maken. We moeten wel kijken of het allemaal realiseerbaar is zonder dat dat zorgt voor een enorme extra administratieve last.’

Tekst: Jos van Nierop
Foto: Donald Townsend – FLICKR

 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top